خرداد ۸, ۱۳۹۷

۳۶۰-photography

اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۷

industrial-photography

اردیبهشت ۹, ۱۳۹۷

کاتالوگ چیست ؟

کاتالوگ چیست ؟ کاتالوگ را می توان به بیان ساده شرح خدمات یا اطلاعاتی در مورد یک شرکت یا محصول که به صورت فهرست بار به مخاطبین خود اراپه می دهد بیان کرد. در تعریف کاتالوگ که آن را کالا نما نیز می نامند می تواند شامل محتوا ( عکس، […]
دی ۲۴, ۱۳۹۶
طراحی کاتالوگ

طراحی کاتالوگ شرکت صائین آریا طرح دوم

//]]>