آذر ۲۲, ۱۳۹۶

اصول طراحی لیبل

اصول طراحی لیبل اولین اصول طراحی لیبل و مهم ترین آن ، متناسب بودن طرح روی لیبل با محتوای درونی آن است. نا همگون بودن و اغراق در طراحی روی لیبل با محتوای درون آن آثار مخربی بر روی جلب اعتماد مشتریان گرامی دارد و همچنین از اعتبار برند شما […]
آذر ۲۸, ۱۳۹۶

اصول طراحی پوستر

دی ۲۳, ۱۳۹۶
طراحی کاتالوگ شرکت SPN

طراحی کاتالوگ شرکت SPN

دی ۲۳, ۱۳۹۶
طراحی کاتالوگ رستوران ارکیده

طراحی کاتالوگ رستوران ارکیده